Vì Sao Cần Báo Cáo Thị Trường Thiết Bị Y Tế?

Định Nghĩa báo cáo thị trường TBYT Báo cáo thị trường thiết bị y tế...

Chứng nhận ISO 13485- Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

ISO 13485 là gì? ISO 13485 là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức...

Học đăng ký thiết bị y tế từ A-Z tại Medgate

Bạn đang muốn chuyển hướng sang lĩnh vực đăng ký thiết bị y tế mà...

Điều kiện, thủ tục và hồ sơ mở cửa hàng kinh doanh Thiết Bị Y Tế

Mở cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế đòi hỏi tuân thủ theo...

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiêt bị y tế

Cơ sở pháp lý – Nghị định 98/2021/NĐ-CP ban hành 08-11-2021: Về quản lý trang...

Trang thiết bị y tế loại A là gì? gồm những loại nào?

Việc tiến hành phân loại trang thiết bị y tế có ý nghĩa quan trọng...

Lý do hồ sơ cấp phép trang thiết bị y tế tồn đọng

    Theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ban hành ngày 8/11/2021 của phủ...

Thủ tục, quy tắc phân loại trang thiết bị y tế

Cơ sở pháp lý – Nghị định 98/2021/NĐ-CP ban hành 08-11-2021: Về quản lý trang...

Hướng dẫn thủ tục kê khai giá trang thiết bị y tế mới nhất

Biện pháp quản lý giá – Đơn vị sản xuất, kinh doanh  phải kê khai...

Thông tư phân loại trang thiết bị y tế

Quy định về phân loại Trang thiết bị y tế hiện nay (Theo Điều 2,...