Tổng hợp quyết định công bố biệt dược gốc:

  1. Quyết định số 371/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 1 – Năm 2023: File đính kèm
  2. 2.Quyết định số 438/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 2 năm 2023: File đính kèm
  3. Quyết định số 529/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 3 – Năm 2023: File đính kèm
  1. Quyết định số 805/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 4 năm 2023: File đính kèm
  1. Quyết định số 878/QĐ-QLD về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 5 – Năm 2023: File đính kèm

ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN HỖ TRỢ

Hãy để lại thông tin đầy đủ và chính xác, Medgate sẽ liên hệ ngay với bạn trong 24 giờ để tư vấn miễn phí và giải đáp thắc mắc của bạn.


    M e d g a t e . V N

    Đối tác - Khách hàng