Quyết định số 308/QĐ-QLD ngày 14/5/2024

Quyết định số 308/QĐ-QLD ngày 14/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh...

Quyết định số 292/QĐ-QLD ngày 06/5/2024

Quyết định số 292/QĐ-QLD ngày 06/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh...

Quyết định số 287/QĐ-QLD ngày 03/5/2024

Quyết định số 287/QĐ-QLD ngày 03/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh...

Công văn số 1208/QLD-CL ngày 23/4/2024

Công văn số 1208/QLD-CL ngày 23/4/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết...

Quyết định số 199/QĐ-QLD ngày 26/3/2024

Quyết định số 199/QĐ-QLD ngày 26/3/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh...

Các cách tra cứu số đăng ký thuốc cần biết

Để được lưu hành trên thị trường, một sản phẩm thuốc phải được cấp số...

Đăng ký thuốc là gì? 6 yêu cầu cơ bản với nhân viên đăng ký thuốc

Trong lĩnh vực dược phẩm, quy trình đăng ký thuốc đóng vai trò quan trọng...

Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2024 (Cập nhật tới ngày 18/03/2024)

Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2024...

Quyết định số 140/QĐ-QLD ngày 04/3/2024

Quyết định số 140/QĐ-QLD ngày 04/3/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh...

Công văn số 575/QLD-VP

Công văn số 575/QLD-VP về việc mời báo giá dịch vụ chuyển phát công văn,...