Quyết định số 292/QĐ-QLD ngày 06/5/2024

Quyết định số 292/QĐ-QLD ngày 06/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 414 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 196

Download tại đây:

292 QD QLD%202024 Signed

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *