Quyết định 166/QĐ-BYT: Về việc ban hành tiêu chí, nguyên tắc đánh giá hồ sơ kỹ thuật chung về thiết bị y tế theo quy định của asean (common submission dossier template – CSDT) đối với thiết bị y tế không phải là thiết bị y tế in vitro

Quyết định 166/QĐ-BYT: Ban hành “Tiêu chí, nguyên tắc đánh giá Hồ sơ kỹ thuật chung về thiết bị y tế theo quy định của ASEAN (Common Submission Dossier Template – CSDT) đối với thiết bị y tế không phải là thiết bị y tế in vitro”; Nội dung chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22-01-2024

Bạn đọc tải nội dung tại đây:

– Bản tiếng Việt: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2024/02/QUyet-dinh-166_QD-BYT_.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *