Danh mục trang thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu

(Theo điều 6, thông tư 05/2022/TT-BYT: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý Trang Thiết Bị Y tế)

Danh mục TTBYT xin giấy phép nhập khẩu: 

Để nhận tư vấn miễn phí dịch vụ hồ sơ, quy trình thủ tục, hồ sơ đăng ký trang thiết bị y tế Khách Hàng vui lòng liên hệ theo Hotline: 098.546.1894

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *