Thông tư 12/VBHN-BYT: quy định về quản lý thực phẩm chức năng

Thông tư 12/VBHN-BYT, ban hành 02/11/2023: quy định các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công bố sản phẩm, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng y học, kể cả thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt)

Ban đọc tải nội dung tại đây:

– Bản tiếng Việt: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2024/01/thong-tu-12_VBHN-BYT_.pdf

– Bản tiếng Anh: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2024/01/Circular-12_VBHN-BYT_.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *