Quyết định 2426/QĐ-BYT: Về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của asean

Quyết định 2426/QĐ-BYT ban hành ngày 15/05/2021: Về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của asean. Trong quyết định này có ban hành kèm theo Mẫu hồ sơ kỹ thuật về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN.

Hiệu lực thi hành của Quyết định kể từ ngày ban hành.

Bạn đọc tải nộ dung Quyết định tại đây:

– Bản tiếng Việt:https://medgate.vn/wp-content/uploads/2024/01/2426_QD-BYT_474495-tieng-Viet.pdf

– Bản tiếng Anh: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2024/01/EN_-2426_QD-BYT_476878.pdf  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *