Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024

Để tăng cường hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-BCĐTƯATTP ngày 18/1/2024 để triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm trong năm 2024.

Tại Trung ương, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ tiến hành 02 đợt kiểm tra liên ngành như sau: đợt kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024, cùng với đợt kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Trong các đợt kiểm tra này, Ban Chỉ đạo sẽ phát hành Kế hoạch để hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra, bao gồm các Bộ, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành chức năng liên quan. Đồng thời, cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Bộ Y tế và các Bộ quản lý chuyên ngành sẽ được triệu tập để tham gia kiểm tra, và khi cần thiết, các labo khác có khả năng kiểm nghiệm cũng sẽ được kêu gọi để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tại địa phương, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch và triển khai hậu kiểm thường xuyên liên tục. Công tác này bao gồm việc tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, kiểm nghiệm các sản phẩm/nhóm sản phẩm theo nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Đối với địa phương đã thành lập Sở/Ban Quản lý an toàn thực phẩm, họ sẽ tham mưu xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Đồng thời, họ cũng sẽ hậu kiểm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và thực hiện các nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ.

Điều này đồng thời yêu cầu sự chặt chẽ và hiệu quả trong việc phối hợp với các đoàn hậu kiểm của Trung ương khi thực hiện công tác hậu kiểm trên địa bàn, nhằm đảm bảo rằng mọi quy định an toàn thực phẩm đều được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Tải chi tiết tại đây:
https://vfa.gov.vn/storage/upload/92-tg-422044.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *