Đề xuất danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực gồm 75 dược chất/thuốc chứa dược chất gồm:

19-Nor-testosterone (Nandrolon) Colchicin Levofloxacin Delafloxacin
Amifloxacin Cysteamin Moxifloxacin Dienestrol
Aristolochia Dalbavancin Gemifloxacin Diethylstilbestrol (DES)
Azathioprine Dapson Isoxsuprin Enoxacin
Balofloxacin Fenoterol Bacitracin Zn (Kẽm bacitracin) Fexinidazol
Benznidazol Fleroxacin Lindan (BHC) Furazidin
Besifloxacin Furazolidon Methyltestosteron Garenoxacin
Bleomycin Lomefloxacin Ramoplanin Gatifloxacin
Carbuterol Hợp chất Cadmi (Hợp chất Cadmium); Rufloxacin Oritavancin
Cloramphenicol (Chloramphenicol) Ofloxacin Raloxifen Norfloxacin
Clorotrianisen (Chlorotrianisene) Norvancomycin Prulifloxacin Nitrofurazon
Clorpromazin (Chlorpromazine) Nitrofurantoin Pefloxacin Nimorazol
Salbutamol Secnidazol Teicoplanin Tím gentian (Tím tinh thể, Gentian Violet)
Sitafloxacin Sparfloxacin Terbutalin Thủy ngân (Mercury)
Selen (Selenium) Tamoxifen Tinidazol Toremifen
Ciprofloxacin Nifurtoinol Pazufloxacin; Nifurtimox
Clenbuterol Nifuroxim Ospemifen Nifuratel
Tosufloxacin Trovafloxacin Vancomycin Metronidazol
Clomifen Nadifloxacin Ornidazol

Nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

Bộ Y tế đề xuất nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực như sau: Các thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực được lựa chọn theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược được sửa đổi tại điểm b khoản 15 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Tiêu chí lựa chọn thuốc và dược chất

Cụ thể, tiêu chí lựa chọn thuốc và dược chất được đề xuất như sau:

– Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc hiện hành được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc được công bố tại Việt Nam;

– Dược điển Việt Nam hiện hành hoặc một trong các dược điển tham chiếu hiện hành sau đây: Dược điển Châu Âu, Anh, Hoa Kỳ, Quốc tế, Nhật Bản;

– Danh mục thuốc thiết yếu hiện hành của Tổ chức Y tế Thế giới;

– Hệ thống phân loại thuốc theo hệ thống giải phẫu – điều trị – hóa học (hệ thống phân loại theo mã ATC) hiện hành của Tổ chức Y tế Thế giới.

Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực tại đây.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *