Công văn số 393/QLD-CL ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 34)

Công văn số 393/QLD-CL ngày 06/02/2024

Công văn số 393/QLD-CL ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 34) 

Download tại đây: 

Công văn số 393/QLD-CL: https://dav.gov.vn/upload_images/files/393_QLD_CL_signed.pdf

Công bố GMP CSSX nước ngoài đợt 34 – danh sách đạt: https://dav.gov.vn/upload_images/files/C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20GMP%20NN%20%C4%90%E1%BB%A3t%2034%20-%20Danh%20s%C3%A1ch%20%C4%90%E1%BA%A1t_signed.pdf

Công bố GMP CSSX nước ngoài đợt 34 – danh sách điều chỉnh: https://dav.gov.vn/upload_images/files/C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20GMP%20NN%20%C4%90%E1%BB%A3t%2034%20-%20Danh%20s%C3%A1ch%20%C4%90i%E1%BB%81u%20ch%E1%BB%89nh_signed.pdf

Công bố GMP CSSX nước ngoài đợt 34 – danh sách giải trình: https://dav.gov.vn/upload_images/files/C%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20GMP%20NN%20%C4%90%E1%BB%A3t%2034%20-%20Danh%20s%C3%A1ch%20Gi%E1%BA%A3i%20tr%C3%ACnh_signed.pdf

 

Để được tư vấn về các dịch vụ đăng ký TTBYT, TPBVSK, Mỹ phẩm, TPCN đảm bảo thủ tục tuân theo đúng chuẩn quy định hiện hành, hãy liên hệ chúng tôi theo số hotline 098.546.1894, email medgatevn@gmail.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *