Quyết định 04/QĐ-BYT: Về việc chỉ định đơn vị thẩm định hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN

Ngày 02 tháng 01 năm 2024, Bộ y tế ban hành quyết định số 04/QĐ-BYT- Về việc chỉ định đơn vị thẩm định hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo quy định của ASEAN.

– Quyết định gồm các nội dung sau:

  1. Chỉ định các đơn vị tiến hành  thẩm định hồ sơ kỹ thuật chung về TTBYT theo quy định của ASEAN 
  • Đối với hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành TTBYT không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro: Viện Trang thiết bị và Công trình y tế 
  • Đối với hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành TTBYT chẩn đoán in vitro : Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế 
  1. Hiệu lực thi hành của Quyết định: Ngày 02 tháng 01 năm 2024

Bạn đọc tải nội dung Quyết định dưới đây:

– Bản tiếng Việt: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/QD-04_QD_BYT.pdf

– Bản tiếng Anh: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/EN_-QD-04-BYT.pdf