Triển khai phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng GMP

Công văn số 937/QLD-CL về việc triển khai phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất tại nước ngoài (TT-48)

Công văn số 937/QLD-CL ngày 28/03/2024 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất tại nước ngoài (TT-48)

Download tại đây:

937 QLD CL Signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *