Thông báo số 41/TB-TTĐT v/v tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn

Thông báo số 41/TB-TTĐT ngày 11/6/2024 v/v tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn: “Giới thiệu quy định mới tại: (1) Thông tư số 07/2024/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; (2) Thông tư số 03/2024/TT-BYT ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp; (3) Thông tư số 04/2024/TT-BYT quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; (4) Thông tư số 05/2024/TT-BYT quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá” (Đối tượng: Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm y tế)

Thông báo số 41/TB-TTĐT

Phiếu đăng ký

Phiếu câu hỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *