Quyết định số 198/QĐ-QLD ngày 26/3/2024

Quyết định số 198/QĐ-QLD về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Download tại đây:

198 QD QLD%202024 Signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *