Quyết định số 166/QĐ-QLD ngày 12/03/2023

Quyết định số 166/QĐ-QLD ngày 12/3/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 11)

Tải ngay tại đây:

166 QD QLD%202024 Signed

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *