ISO 17025 là gì? Tại sao phòng kiểm nghiệm thực phẩm  cần phải đạt ISO 17025

ISO 17025 là gì?

ISO 17025 là một tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm và cơ sở kiểm định. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) và có tên chính thức là “ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu về năng lực của các phòng thí nghiệm và cơ sở kiểm định”.

ISO 17025 thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu để đảm bảo rằng các phòng thí nghiệm và cơ sở kiểm định có khả năng thực hiện các kiểm tra và hiệu chuẩn một cách chính xác và đáng tin cậy. Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn này để cải thiện chất lượng của dịch vụ của họ và để đáp ứng yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan kiểm định.

Tại sao phòng kiểm nghiệm thực phẩm cần tuân thủ chuẩn ISO 17025?

– Nâng cao tính khách quan và độ chính xác của kết quả kiểm nghiệm:

Tiêu chuẩn ISO 17025 giúp đảm bảo rằng các phương pháp kiểm nghiệm được thực hiện một cách đồng nhất và chính xác, tăng cường tính khách quan của quá trình kiểm nghiệm.

– Tạo điều kiện cho việc nâng cao năng lực quản lý:

ISO 17025 yêu cầu quản lý chất lượng, từ nhân sự đến cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo rằng phòng kiểm nghiệm thực phẩm duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả.

– Tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng:

Chuẩn ISO giúp tối ưu hóa quy trình kiểm nghiệm, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng kết quả được cung cấp đúng hẹn, giúp doanh nghiệp và khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

– Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của nhân viên:

Việc tham gia khóa đào tạo theo chuẩn ISO 17025 giúp nhân viên phòng kiểm nghiệm thực phẩm cập nhật kiến thức, kỹ năng, và năng lực, đặc biệt là trong việc thực hiện các phép thử mới.

Lưu ý: Trước khi chuyển mẫu sản phẩm kiểm nghiệm đến các trung tâm kiểm định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập, việc lên trước danh mục các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm là quan trọng để đảm bảo quá trình kiểm nghiệm diễn ra hiệu quả và kết quả đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Các bước để phòng kiểm nghiệm được công nhận đạt chuẩn ISO 17025:

Bước 1: Đảm bảo có đủ cơ sở vật chất và nhân sự chuyên nghiệp để thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm 

Bước 2: Thiết lập và xây dựng các hệ thống quản lý phòng kiểm nghiệm theo yêu cầu của ISO 17025, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyên ngành thực phẩm.

Bước 3: Thực hiện triển khai hệ thống quản lý trong hoạt động thực tế của phòng kiểm nghiệm, đảm bảo mọi quy trình được thực hiện đúng cách.

Bước 4: Thực hiện đánh giá định kỳ về mức độ tuân thủ của hệ thống quản lý theo ISO 17025 và thực hiện các biện pháp cải tiến nếu cần thiết.

Bước 5: Công nhận Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025  theo yêu cầu của cơ quan chức năng:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *