Hướng dẫn tra cứu quy định về sử dụng phụ gia thực của UB tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex, danh mục hoặc cơ sở dữ liệu về hương liệu thực phẩm của JECFA, Fema, Liên minh châu âu

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp trong việc tra cứu các quy định về phụ gia, hương liệu thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (VFA) hướng dẫn tra cứu các quy định về việc sử dụng phụ gia thực phẩm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex, cùng với bộ dữ liệu về hương liệu thực phẩm của JECFA, FEMA và Liên minh châu âu được trình bày dưới đây:

Nguồn tra cứu về các quy định trong việc sử dụng phụ gia thực phẩm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex

– Tiêu chuẩn chung về phụ gia thực phẩm được cập nhật tới phiên bản mới nhất (đến 2021) của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex (Codex stan 192:1995):

https://www.fao.org/fao-who…/sh-proxy/en/…

– Các danh mục Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex với phiên bản cập nhật nhất:

https://www.fao.org/fao…/codex-texts/list-standards/en/

Hướng dẫn tra cứu cơ sở dữ liệu của JECFA, FEMA và EU về hương liệu thực phẩm:

– Cách tra cứu Hương liệu trong cơ sở dữ liệu được JECFA đánh giá, xác định an toàn ở các lượng tiêu thụ dự kiến hoặc lượng ăn vào hàng ngày ở mức chấp nhận được (ADI):

https://www.fao.org/…/scientific…/jecfa/jecfa-flav/en/

– Cách tra cứu Hương liệu trong cơ sở dữ liệu được công nhận an toàn (GRAS) phê duyệt bởi Hiệp hội các nhà sản xuất hương và chất chiết xuất của Hoa Kỳ (FEMA):

https://www.femaflavor.org/flavor-library

– Cách tra cứu dữ liệu về Hương liệu dùng trong thực phẩm của EU ban hành bởi Nghị viện và Hội đồng Liên minh EU:

https://ec.europa.eu/…/screen/food-flavourings/search

Để được tư vấn về các dịch vụ đăng ký TTBYT, TPBVSK, Mỹ phẩm, TPCN đảm bảo thủ tục tuân theo đúng chuẩn quy định hiện hành, hãy liên hệ chúng tôi theo số Hotline 098.546.1894

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *