Hướng dẫn quy định về Mỹ phẩm

Bài viết trên trang web của FDA về Luật và Quy định Mỹ phẩm cung cấp thông tin chi tiết về khung pháp luật điều chỉnh mỹ phẩm ở Hoa Kỳ. Nó bao gồm các đạo luật chính như Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm, Đạo luật Hiện đại hóa Quy định Mỹ phẩm 2022, và các quy định liên quan đến nhãn mác và thành phần bị cấm hoặc hạn chế. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của FDA.

Chi tiết tại:

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-guidance-regulation/cosmetics-laws-regulations 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *