Công văn số 15/BYT-TB-CT: V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ về TTBYT

Ngày 31/12/2018, Chính phủ đã ra Nghị định số 169/2018/NĐ-CP để sửa đổi và bổ sung cho Nghị định 36/2016/NĐ-CP về Quản lý Trang thiết bị Y tế. Nhằm giải quyết các vướng mắc và thúc đẩy quá trình triển khai cho các doanh nghiệp và đơn vị nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh Trang thiết bị Y tế, Bộ Y tế đã phát hành công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định mới.

Dưới đây là những điểm quan trọng trong các Công văn đó:

  1. Các giấy phép nhập khẩu của TTBYT loại B, C, D được cấp trong năm 2018 có hiệu lực đến hết ngày 31-12 -2019 và giấy phép nhập khẩu TTBYT loại BCD được cấp trong năm 2019 sẽ có hiệu lực kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.
  2. Số lưu hành TTBYT loại B, C, D theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP sẽ có thời gian áp dụng lùi lại từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bạn đọc tải Công Văn 15/BYT-TB-CT tại đây:

– Bản tiếng Việt:https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/15_BYT-TB-CT_404292-Viet-Nam.pdf

– Bản tiếng anh: https://medgate.vn/wp-content/uploads/2023/12/EN_-15_BYT-TB-CT_405426.pdf