Công bố Danh mục thuốc đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2019/TT-BYT (cập nhật tới ngày 04/4/2024)

Công bố Danh mục thuốc đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2019/TT-BYT (cập nhật tới ngày 04/4/2024)

Download tại đây:

Danh%20sách%201C%20(04 04 2024)%20 %20Final

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *